Optimering

Vilka sökord är de mest populära? Vilken målgrupp vill du attrahera? Dessa är frågor som du måste besvara för att kunna locka så många som möjligt och även av rätt målgrupp till din webbsida. Det kvittar ifall du har mycket trafik ifall bara 2% är intresserade av det du har att erbjuda. Därför är filtrering, optimering så pass viktigt. Vi hjälper dig utifrån vad du vill att attrahera de människor du vill och i stor kvantitet.

Vi ser gärna till att träffa våra kunder regelbundet för att kunna diskutera och analysera resultat och framtida planer. Kommunikation är väldigt viktigt så att man hela tiden vet hur läget står till men även bygger en bättre relation mellan arbetsparterna så att arbetet blir effektivare och ideerna blir fler.